خرید آنلاین طرح «اوراق بیمه عمر البرز»

تاریخ تولد
کد ملی
شماره موبایل

بیمه‌های عمر و مستمری بیمه البرز

بیمه‌های زندگی (عمر و مستمری) یکی از شاخه‌های مهم بیمه‌های بازرگانی است. دیگر شاخه‌های اصلی بیمه‌های بازرگانی عبارتند از بیمه‌های حوادث شخصی، بیمه‌های درمان و سلامتی، بیمه‌های باربری، بیمه‌های آتش‌سوزی، بیمه‌های خودرو، بیمه‌های مسئولیت، بیمه‌های مهندسی و بیمه‌های مخصوص که بیمه البرز کارنامه درخشانی از شصت سال تجربه بیمه‌گری در همه این شاخه‌ها و افتخار پوشش دادن خطرات بیمه‌گذاران خود دارد.

هدف بیمه‌های زندگی (عمر و مستمری) آن است که خطرات مالی موجود در زندگی انسانها را تحت پوشش قرار دهد به نحوی که دارنده این نوع از بیمه‌ها از جهت تامین آتیه خود و کسان خود در آرامش خاطر باشد.

ازدست دادن سرپرست خانوار، ازکارافتادگی، پیری و سالخوردگی، نگرانی مالی از جهت تامین نیازهای مالی خود و اعضای خانواده در سالهای آینده و موارد دیگری از این دست، از جمله مخاطراتی است که می‌توان با خرید بیمه زندگی، آنها را به شرکت بیمه منتقل و از این بابت رفع نگرانی کرد.

بیمه‌های زندگی (عمر و مستمری) بیمه البرز به لحاظ کیفیت خدمات و خوشنامی شرکت در ایفای تعهدات، زبانزد است و عملکرد سالهای دراز این شرکت در طراحی انواع مختلف بیمه‌های زندگی و تعهدات بسیاری که در قبال بیمه‌گذاران خود ایفا کرده است، زمینه این فعالیت متمایز و شاخص می‌باشد.