بیمه‌های عمر و مستمری

بیمه‌های زندگی یکی از شاخه‌های مهم بیمه‌های بازرگانی . . .

  • بیمه‌های زندگی (عمر و مستمری) یکی از شاخه‌های مهم بیمه‌های بازرگانی است. بیمه‌های حوادث شخصی، بیمه‌های درمان و سلامتی، بیمه‌های باربری، بیمه‌های آتش‌سوزی، بیمه‌های خودرو، بیمه‌های مسئولیت، بیمه‌های مهندسی و بیمه‌های مخصوص نیز از جمله شاخه‌های دیگر بیمه‌های بازرگانی هستند. 

  • هدف بیمه‌های زندگی (عمر و مستمری) آن است که خطرات مالی موجود در زندگی انسانها را تحت پوشش قرار دهد به نحوی که دارنده این نوع از بیمه‌ها از جهت تامین آتیه خود و کسان خود در آرامش خاطر باشد.   

  • ازدست دادن سرپرست خانوار، ازکارافتادگی، پیری و سالخوردگی، نگرانی مالی از جهت تامین نیازهای مالی خود و اعضای خانواده در سالهای آینده و موارد دیگری از این دست، از جمله مخاطراتی است که می‌توان با خرید بیمه زندگی، آنها را به شرکت بیمه منتقل و از این بابت رفع نگرانی کرد.   

  • بیمه‌های زندگی (عمر و مستمری) نیز دارای انواع مختلفی است و بیمه‌نامه‌های متعدد و متنوعی توسط شرکت بیمه البرز برای پوشش دادن به تمام یا برخی از ریسک‌های مرتبط با این شاخه بیمه‌ای، طراحی و عرضه می‌گردد.