هفت ویژگی بیمه‌نامه چترا

بیمه‌نامه چترا دارای هفت ویژگی خاص و منحصر به فرد است . . .

بیمه‌نامه چترا دارای هفت ویژگی خاص و منحصر به فرد، به شرح زیر است:   
۱ ـ انعطاف‌پذیری بالا در تشکیل سرمایه،   
۲ ـ سبدی کامل از طرح‌های بیمه‌ای متعدد مورد نیاز مردم ایران،   
۳ - یک بیمه‌نامه با پوشش‌های بیمه‌ای جدید و متنوع،   
۴ - داشتن سبک جدید و متفاوتی در عرضه محصولات بیمه‌ای،
۵ - قابلیت تبدیل طرح‌های بیمه‌ای مختلف چترا به همدیگر،   
۶ - داشتن سکّوی نرم‌افزاری خاص و منحصر به فرد،   
۷ - فراهم کردن فرصت تبدیل برای دارندگان بیمه‌نامه‌های قبلی عمر، پس‌انداز و مستمری بیمه البرز