طرح‌های بیمه‌ای چترا

بیمه‌نامه چترا - سبدی کامل از طرح‌های بیمه‌ای متنوع . . .

بیمه‌نامه چترا سبدی کامل از طرح‌های بیمه‌ای متعدد و متنوع است.  هر یک از این طرح‌ها قابلیت‌ها و کاربردهای متفاوتی را برای مشتری فراهم می‌کند.
برای این بیمه‌نامه بالغ بر ۱۷ طرح بیمه‌ای، در حال حاضر، پیش‌بینی شده است. برخی از این طرح‌ها که تا پایان سال ۱۳۹۷ عرضه خواهند شد، به قرار زیر هستند:
۱ ـ طرح بیمه عمر چندمنظوره
۲ ـ طرح مستمری
۳ - طرح بیمه عمر دائمی
۴ - طرح آینده فرزندان
۵ - طرح بیمه عمر خانواده
۶ - . . .

طرح فروش نیز امکان دیگری از بیمه‌نامه چتراست که سفارشی‌سازی طرح بیمه‌ای را برای عرضه فراهم می‌سازد.  به عبارت دیگر، طرح‌های فروش چترا نحوه عرضه هر طرح بیمه‌ای به مشتریان را مشخص می‌کنند.   
برخی از طرح‌های فروش مورد نظر عبارتند از:
۱ - طرح فروش عرضه اولیه،
۲ ـ طرح فروش سالیانه،   
۳ ـ طرح فروش جشنواره نوروزی،   
۴ - طرح فروش سالروز تاسیس بیمه البرز،   
۵ ـ طرح ...