طرح‌های بیمه‌ای چترا

بیمه‌نامه چترا - سبدی کامل از طرح‌های بیمه‌ای متنوع . . .

بیمه‌نامه چترا سبدی کامل از طرح‌های بیمه‌ای متعدد و متنوع است.  هر یک از این طرح‌ها قابلیت‌ها و کاربردهای متفاوتی را برای مشتری فراهم می‌کند.
برای این بیمه‌نامه بالغ بر ۱۷ طرح بیمه‌ای، در حال حاضر، پیش‌بینی شده است. طرح بیمه عمر چندمنظوره،اولین طرح از بیمه‌نامه چتراست که در سال ۱۳۹۷ تکمیل و گردیده و عرضه اصلی آن آغاز شد.  طرح‌های بعدی به تدریج وارد چرخه کار می‌شوند که با توجه به فراهم شدن بسیاری از زیرساختهای لازم در طرح چندمنظوره، تکمیل و عرضه آنها کمتر زمانبر خواهد بود.

طرح فروش نیز امکان دیگری از بیمه‌نامه چتراست که سفارشی‌سازی طرح بیمه‌ای را برای عرضه فراهم می‌سازد.  به عبارت دیگر، طرح‌های فروش چترا نحوه عرضه هر طرح بیمه‌ای به مشتریان را مشخص می‌کنند.   
برخی از طرح‌های فروش مورد نظر عبارتند از:
۱ - طرح فروش عرضه اولیه،
۲ ـ طرح فروش سالیانه،   
۳ ـ طرح فروش جشنواره نوروزی،   
۴ - طرح فروش سالروز تاسیس بیمه البرز،   
۵ ـ طرح ...